Naturist Etiquette

Összefogás
... egy szóval ; ne tegyétek másokkal azt, amit magatoknak sem szeretnétek.


Naturista illemtudás elemi szabályai.
    
1Mihelyt az időjárás, illetve a környezeti viszonyok engedik, legyetek levetkőzve. 8Ajánljátok segítségeteket, esetleg több felnőtt személy bevonásával, az elképzelt tevékenység megvalósításához.
2Amikor valahová leültök, gondoljatok a higiénia előfeltételeire és terítsetek egy törülközőt magatok alá. 9Minden szempontból tartsátok be a naturista játékszabályokat.
3Használjátok természetszerűen a "meztelen, pőre, pucér" kifejezéseket, más képzelet szülte szókapcsolatok között. 10Legyetek tekintettel környezetetekre és ne bömböltessétek rádiótokat, ne csapkodjátok gépkocsitok ajtaját, ne hangoskodjatok.
4Mielőtt fényképezőgépetekkel , kamerátokkal lencsevégre vennétek valakit, kérjétek ki az érintett személy engedélyét. 11Legyetek az aprólékosságig menően becsületesek, bátorítóan elhagyva a bizalmatlanságot.
5Előrelátóan rendezzétek gyermekeitek tevékenységeit, együttes játékait. 12Kedvenc háziállatotok engedélyezett, de közben ügyeljetek mások iránti ártalmatlan magatartására és tisztaságára.
6Kényszer nélkül szoktassátok levetkőzéshez gyermekeiteket. Az ifjúság kitartóbb és törekvőbb lesz naturista aktivitásaiban, ha barátokra találva csapatszerűen tevékenykedik. 13Legyetek érzékenyek környezetetek tisztaságára és használjátok a célt szolgáló hulladékgyűjtőket. Ne elégedjetek meg a saját szemét megfelelő tárolásával, és ha alkalom adódik, szedjétek fel útjaitokon talált eldobott szemetet is.
7Segítsétek őket elfoglaltságokat találni és a közös elképzeléseket valóra váltani. 14Gépkocsitokkal óvatosan, lassan, a játszó gyermekeket szemmel tartva közlekedjetek és csak akkor használjátok gépjárműveteket, ha az valóban nélkülözhetetlen.
     
 
Közösség,
Tiszteletadás
A naturisták nem mutogatják csupasz testüket, hanem meztelenül élnek, és ebben rejlik a különbség.
Meztelenség
Egyesek azt gondolják, hogy a naturizmus különböző kényszerekből, tartózkodásokból, vagy korlátozásokból áll. Éppen ellenkezőleg, a naturista társaságban a meztelenség gyakorlása semmiféle tilalmat, vagy elfojtást nem foglal magában. Ugyanakkor felhívja a más szándékokkal táplált látogató figyelmét, hogy vágyaival nem jó helyen jár.

A naturizmus egy olyan alternatíva, mely segít bennünket kijutni a fogyasztói társadalom ránk nehezedő súlya alól. A közösségi tárgyak, ruházatok, melyek a mindennapi élethez tartoznak, szinte kiemelik a naturista felfogást, mely eredetünk és egyéniségünk visszaszerzésére törekszik. A naturizmus számos, saját teste által komplexumokkal telített személyt segít önmaga elfogadására és szeretetére. A naturista értékek humánus jellegűek, saját magunk és társaink tiszteletben tartása a tolerancia jegyében. Ezeket az értékeket minden szülő szeretne gyermekeinek is átadni.

A naturista mozgalom főképpen családokat csoportosít, következésképpen a tevékenykedők zöme családokból tevődik össze. A mozgalom nélkülözhetetlen elemei nevelő hatásúak és családi vonatkozásúak. Azok az országok, melyek évszázados naturista múltat tudnak magukénak, összejöveteleiken nem ritkaság több generáció találkozása egy családon belül. Ez a családi jellegű naturizmus egyben mozgalmunk biztonsága is. Mindannyiunk felelőségére van bízva, hogy naturista rendezvényeinken gyermekeink gond nélkül, zavartalanul játszadozhassanak.