Autokampa
Cenovnik autokampa Predsezona
01.05. – 14.06.
postsezona
09.01. – 09.17.
Glavna sezona

15.06 – 31.08

Ft Euro Ft Euro
Šator 1650 5.1 1980 6.1
Mesto za kamp prikolicu 2750 8.5 3500 10.8
Mesto za kamp vozilo 2750 8.5 3500 10.8
Prenoćište za odrasle (iznad 27 god. ) 1430 4.4 1850 5.7
Prenoćište za decu i omladinu ( od 6-27 god. ) 1100 3.4 1350 4.2
Struja 950 2.9 1090 3.4
Struja za kamp prikolicu i kapm vozilo 1090 3.4 1250 3.8
Struja za kamp vozila sa klimom 1300 4.0 1500 4.6
Parking za auta 550 1.7 880 2.7
Parking za motore 490 1.5 600 1.8
Pas 550 1.7 660 2.0
Brvnara ( za 2 osobe ) 8250* 25.4* 9900* 30.5*
Soba (za 4 ososbe ) 9900* 30.5* 11550* 35.5*
Kamp prikolica za iznamljivanje za 4 ososbe  nincs* nincs* nincs* nincs*
Kamp prikolica za iznamljivanje za 3 ososbe  * 9900* 30.5* 12500* 38.5*
Kamp prikolica za iznamljivanje za  (4 ososbe ) 12650* 38.9* 14000* 43.1*
Boravišna taksa od 18 do 70 god. 550 1.7 550 1.7
  • * : cena sadrži  cenu prenoćišta
  • Za članove INF, MNE, NAVKE, NBBKE i ACSI imaju 10% popusta, za članove ADAC 15% popusta
jednodnevna za plažu
Celodnevna ulaznica za plažu Pred i post sezona
01.05. – 14.06.
i
01.09. – 17.09.
Glavna sezona

15.6 – 31.08

Ft Euro Ft Euro
Ulaznica za odrasle 990 3.0 1320 4.1
Omladinske ulaznice (6-27 godina) 715 2.2 990 3.0
Senior ulaznica (iznad 62 godina) 880 2.7 1150 3.5
Parking za vozila unutra 550 1.7 880 2.7
Parking za motore unutra 490 1.5 600 1.8
parking za vozila napolju 440 1.4 660 2.0
Parking za motore napolju 380 1.2 500 1.5
Ulaznica za dvoje 1760 5.4 2400 7.4
Omladinske ulaznice za dvoje (18-27 godina) 1210 3.7 1650 5.1
1 odrasla + 1 omladinska, porodična 1540 4.7 2090 6.4
1 odrasla + 2 omladinske porodična 2150 6.6 2970 9.1
1 odrasla + 3  ili više omladinske porodična 2800 8.6 3795 11.7
2 odrasla  + 1 omladinska porodična ulaznica 2400 7.4 3250 10.0
2 odrasla+ 2 omladinske porodična 3000 9.2 4180 12.9
2 odrasle + 3 ili više omladinske porodična 3600 11.1 5000 15.4
Popodnevna ulaznica za plažu od 15 sati
Popodnevna ulaznica za plažu od 15 sati Pred i post sezona
01.05. – 14.06.
i
01.09. – 17.09.
Glavna sezona

15.06 – 31.08

Ft Euro Ft Euro
Ulaznica za odrasle 800 2.5 1090 3.4
Omladinske ulaznice (6-27 godina) 560 1.7 820 2.5
Senior ulaznica (iznad 62 godina) 660 2.0 890 2.7
Parking za vozila unutra 460 1.4 640 2.0
Parking za motore unutra 400 1.2 540 1.7
parking za vozila napolju 370 1.1 580 1.8
Parking za motore napolju 330 1 390 1.2
Ulaznica za dvoje 1430 4.4 1870 5.8
Omladinske ulaznice za dvoje (18-27 godina) 970 3.0 1320 4.1
1 odrasla + 1 omladinska, porodična 1270 3.9 1700 5.2
1 odrasla + 2 omladinske porodična 1740 5.4 2420 7.4
1 odrasla + 3  ili više omladinske porodična 2250 6.9 3080 9.5
2 odrasla  + 1 omladinska porodična ulaznica 1870 5.8 2640 8.1
2 odrasla+ 2 omladinske porodična 2420 7.4 3410 10.5
2 odrasle + 3 ili više omladinske porodična 2900 8.9 4070 12.5
  • korišćenje plaže ispod 6 godina je besplatan
Ostale usluge
Ostale usluge Pre, post i glavna sezona
(01.05.- 17.09.)
Forint Euro
Upotreba infra i klasične saune 1170 Ft/osoba/period* 3.7 Euro/osoba/period*
Penušava kupka 1270 Ft/fő/period* 4 Euro/fő/period*
Upotreba  interneta besplatno besplatno
Wireless Internet besplatno besplatno
Najam ležaljki 500 Ft/dan ** 1.6 Euro/dan **
Mesto za roštilj besplatno besplatno
Ćumur 800 Ft/3kg 2.5 Euro/3kg
Stoni futbal besplatno besplatno
Biliard besplatno besplatno
Pedalino besplatno besplatno
Kajak besplatno besplatno
Vodene igra besplatno besplatno
Igraonica besplatno besplatno
Stoni tenis besplatno besplatno
Turul besplatno besplatno
Badmington besplatno besplatno
Nožni tenis besplatno besplatno
Petanque besplatno besplatno
Društvene igre besplatno besplatno
Šah besplatno besplatno
  • * : U vremenu od: 8.00 – 12.30; 12.30 – 17.30; 17.30 – 22.00
  • ** : iznad  cene 1000 Ft / 3.5 Euro kaucija za ležajku
  • Cene u Eurima su informativne zavisi od dnevnog kursa i mogu se menjati !