A Tó ünnepének krónikája

Közhírré tétetik, az úr 2023. évében megtartatott a Tó ünnepe, a hopmester Kata és Dia vala. Megválasztatott a Sziksóstó királyi háza. Kidoboltatik, hogy lészen a trónon Királynő és Király. Kik megnevezvén, Jucus és Peti. Trónörökösökként, Noa királylány és Norbi királyfi. A királynőt az udvarhölgyek maguk közül választották meg demokratikusan. A királyválasztás imígyen történt vala: Lovagi megmérettetésben nyerhette el a királynő kegyeit a jelölt. Volt bátorságpróba, amin a deli legény fára mászással bizonyította rátermettségét és leszakajtá a szerelem gyümölcsét, ezzel elkápráztatva a felséges úrhölgyet. A következő próbatétel az íjászat volt. Ezen lovagi tornák mellet a királyi udvar népe is kedvét lelhette vidámságokban, mint például vala lufi pukkasztás darts-szal, vízgyűjtés a tóból, akna kikerülés, múmia készítés, sör- és üdítővóverseny, lekvároskenyér evés, testfestés, díszes-mécseses vízialkalmatosságok készítése és vízrebocsátása. Hogy a krónikással mi minden történt, hogyan tréfálták meg, az legyen örökké titok, azt csak azok tudhatják akik ott voltak.

A Krónikás