Autokampa
Cenovnik autokampa Predsezona
01.05. – 11.06.
postsezona
01.
09 – .30.09
Glavna sezona

12.06 – 31.08

Ft Euro Ft Euro
Šator         1820 5     2180 6
Mesto za kamp prikolicu         3010 8.3    3850 10.6
Mesto za kamp vozilo         3010 8.3 3850 10.6
Prenoćište za odrasle (iznad 27 god. )         1570 4.3     2040 5.6
Prenoćište za decu i omladinu ( od 6-27 god. )         1210 3.3     1500 4.1
Struja         1040 2.9     1200 3.3
Struja za kamp prikolicu i kapm vozilo         1200 3.3      1370 3.8
Struja za kamp vozila sa klimom         1400 3.9      1650 4.5
Parking za auta           600 1.7        970 2.6
Parking za motore           530 1.5        660 1.7
Pas (Only for camping guests with tent or caravan!)
          600 1.7        740 2
Brvnara ( za 2 osobe )         9100 25.1*   10920 30*
Soba (za 4 ososbe )      10920 30*   13750 37.9*
Kamp prikolica za iznamljivanje za 3 ososbe  *      10920 30*    13750 37.9*
Kamp prikolica za iznamljivanje za  (4 ososbe )      13 650 37.6*   15400 42.4*
Boravišna taksa od 18 do 70 god.           500 1.4 500 1.4
  • * : cena sadrži  cenu prenoćišta
  • Za članove INF, MNE, NAVKE, NBBKE i ACSI imaju 10% popusta, za članove ADAC 15% popusta
jednodnevna za plažu
Celodnevna ulaznica za plažu Pred i post sezona
01.05. – 11.06.
i
01.09. – 30.09.
Glavna sezona

12.6 – 31.08

Ft Euro Ft Euro
Ulaznica za odrasle 1090 3 1450 4
Omladinske ulaznice (6-27 godina) 790* 2.2 1090 3
Senior ulaznica (iznad 62 godina) 970 2.7 1260 3.5
Parking za vozila unutra 600 1.7 960 2.6
Parking za motore unutra 530 1.5 660 1.8
parking za vozila napolju 480 1.3 720 2
Parking za motore napolju 420 1.2 550 1.5
Ulaznica za dvoje 1940 5.3 2650 7.3
Omladinske ulaznice za dvoje (18-27 godina) 1340 3.7 1810 4.9
1 odrasla + 1 omladinska, porodična 1700 4.7 2300 6.3
1 odrasla + 2 omladinske porodična 2370 6.5 3270 9
1 odrasla + 3  ili više omladinske porodična 3090 8.5 4180 11.5
2 odrasla  + 1 omladinska porodična ulaznica 2650 7.3 3580 9.8
2 odrasla+ 2 omladinske porodična 3300 9.1 4600 12.7
2 odrasle + 3 ili više omladinske porodična 3970 10.9 5510 15.2
Popodnevna ulaznica za plažu od 15 sati
Popodnevna ulaznica za plažu od 15 sati Pred i post sezona
01.05. – 11.06.
i
01.09. – 30.09.
Glavna sezona

12.06 – 31.08

Ft Euro Ft Euro
Ulaznica za odrasle 880 2.4 1200 3.3
Omladinske ulaznice (6-27 godina) 620 1.7 900 2.5
Senior ulaznica (iznad 62 godina) 740 2 990 2.7
Parking za vozila unutra 500 1.3 700 1.9
Parking za motore unutra 440 1.2 590 1.6
parking za vozila napolju 360 1 630 1.7
Parking za motore napolju 350 1 430 1.2
Ulaznica za dvoje 1570 4.3 2060 5.7
Omladinske ulaznice za dvoje (18-27 godina) 1070 2.9 1460 4
1 odrasla + 1 omladinska, porodična 1400 3.9 1870 5.1
1 odrasla + 2 omladinske porodična 1920 5.2 2670 7.3
1 odrasla + 3  ili više omladinske porodična 2480 6.8 3390 9.3
2 odrasla  + 1 omladinska porodična ulaznica 2060 5.6 2900 7.9
2 odrasla+ 2 omladinske porodična 2670 7.3 3760 10.4
2 odrasle + 3 ili više omladinske porodična 3200 8.8 4480 12.4
  • korišćenje plaže ispod 6 godina je besplatan
Ostale usluge
Ostale usluge Pre, post i glavna sezona
(01.05.- 30.09.)
Forint Euro
Upotreba infra i klasične saune 1300 Ft/osoba/period* 3.7 Euro/osoba/period*
Penušava kupka 1400 Ft/osoba/period* 4 Euro/osoba/period*
Upotreba  interneta besplatno besplatno
Wireless Internet besplatno besplatno
Najam ležaljki 1000 Ft/dan ** 2.8 Euro/dan **
Mesto za roštilj besplatno besplatno
Ćumur 800 Ft/3kg 2.5 Euro/3kg
Stoni futbal besplatno besplatno
Biliard besplatno besplatno
Pedalino besplatno besplatno
Kajak besplatno besplatno
Vodene igra besplatno besplatno
Igraonica besplatno besplatno
Stoni tenis besplatno besplatno
Turul besplatno besplatno
Badmington besplatno besplatno
Nožni tenis besplatno besplatno
Petanque besplatno besplatno
Društvene igre besplatno besplatno
Šah besplatno besplatno
  • * : U vremenu od: 8.00 – 12.30; 12.30 – 17.30; 17.30 – 22.00
  • ** : iznad  cene 1000 Ft / 3.5 Euro kaucija za ležajku
  • Cene u Eurima su informativne zavisi od dnevnog kursa i mogu se menjati !